Kontakt

Úvod Kontakt

STAPEX Trade s.r.o.

Vyšná Šebastová 51

080 06 Prešov

 


IČO: 45 473 901

DIČ: 2023023794

IČ DPH: SK 2023023794


Mobil:    +421 905 614 396


E-mail:   info@stapex.sk

              info@cibulky.sk


web:      www.stapex.sk

e-shop:  www.cibulky.sk


Bankové spojenie: SK27 1100 0000 0029 4401 6754

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22828/P
 

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.:
E-mail: ba@soi.sk

 

 

Copyright 2014 - 2020 © www.cibulky.sk