Kontakt

Úvod Kontakt

STAPEX Trade s.r.o.

Rázusova 12

949 01  Nitra

 

 

IČO: 45 473 901

DIČ: 2023023794

IČ DPH: SK 2023023794


Mobil:    +421 905 614 396 , +421 918 117 012


E-mail:   info@stapex.sk

               info@cibulky.sk


e-shop:  www.cibulky.sk


Veľkoobchod:      www.stapex.sk


Bankové spojenie: SK27 1100 0000 0029 4401 6754


Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55139/N

 

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

E-mail: ba@soi.sk