Odstúpenie od zmluvy

Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

       /Formulár na odstúpenie od zmluvy :  stiahni TU !


  1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
  2. Objednávateľ, ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, prosím zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
  3. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu našej spoločnosti.
  4. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený, nespotrebovaný (čiastočne), vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
  5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci vráti objednaný tovar z dôvodu odstúpenia od zmluvy poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcemu odoslaný, je odstúpenie od zmluvy neplatné.
  6. Predávajúci sa zaväzuje v prípade platného odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.
  7. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

a)      Tovar je mechanický poškodený

b)      Tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom stave

c)      Tovar nie je kompletný (v rátane príslušenstva, ak bol k nemu dodaný)

  1. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.
  2. Tovar nám prosím, neposielajte dobierkou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poslať doporučenou zásielkou a poistiť.

 

!!! Vrátený tovar zasielajte na adresu, ktorá je uvedená nižšie !!!

STAPEX Trade s.r.o., Hlavná 289, 956 12 Preseľany, 0918 117 012, info@stapex.sk

Copyright 2014 - 2024 © www.cibulky.sk